davunit8library

View all authors posts further down below.
17 Aug 2020

Librarian Day

ଜାତୀୟ ପାଠାଗାର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଜନକ ଶ୍ରୀ. ଏସ୍. ଆର୍.ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି    ଅବସରରେ..  ******************************* ଶିଆଳି ଗ୍ରାମରେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳେ ଜନମି ଥିଲ ହେ ଆକାଶ ତାରା ପିଲା ଦିନୁ ସିନା ହେଲ‌ ପିତୃହରା ଅଟକିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତିଭା…